קים בן נשר

יועצת נדל"ן אזורית מורשת משרד המשפטים ומתווכת מובילה באזור נהריה שלומי ומושבי הגליל המערבי.