הטעויות בבחירת משכנתא

כל מי שלקח משכנתא בחייו יודע את שטף הפרטים והמשתנים הרבים הכרוכים בחישוב תשלומי ההחזר. פרטים אלה עשויים להיות רבים, אך כאשר לא ניתנת להם תשומת לב רבה מספיק אפשר לעשות טעויות גדולות שעולות הרבה כסף. כדי להימנע מכך, יש לבחור את מסלולי המשכנתא ותשלומי ההחזר המתאימים באופן הטוב ביותר למטרת המשכנתא וכך להימנע מן טעויות יקרות. אפשר לסקור את חמשת הטעויות הנפוצות ביותר במשכנתאות.

טעות ראשונה: החזר חודשי לא מתאים

טעות נפוצה היא בחירה בהחזרים חודשיים שאינם מתאימים ליכולות הכלכליות של הלווה ואלו יכולות להיעשות באחת משתי דרכים:

  1. החזרה חודשית גבוהה מידי: החזרה חודשית גבוהה עשויה להיות מסוכנת. באם ההכנסה החודשית של הלווה תפחת מסיבה כלשהי, הוא עשוי להיקלע למצב בו יתקשה לשלם את תשלומי ההחזר ואז יגדלו ריביות החוב.
  2. החזרה חודשית נמוכה מידי: רבים בוחרים בהחזרה חודשית נמוכה, אך הדבר גורר השארת הון גבוה מידי בקרן המשכנתא ובעקבות כך תוספי ריבית גבוהים יותר.

כדי להימנע מכך, יש לבחור בתשלומי החזר מאוזנים שלא יעלו על שליש מן ההכנסה החודשית של הלווה. יש להתחשב גם בגובה המשכנתא הכולל ולהימנע ממשכנתא גבוהה מידי שתגרור הכרח לתשלומי החזר נמוכים מידי.

טעות שנייה: בחירה בתקופת משכנתא שגויה

תקופת המשכנתא צריכה להיעשות בהתאם למחשבה על השינויים הפיננסיים העתידיים. צמצום בהכנסה עשוי לייצר קשיים בעמידה בתשלומי ההחזר אשר עשויים לגדול במשך השנים ולכן כדאי למי שצופה צמצום משמעותי בהכנסה מכל סיבה שהיא להעדיף תקופת משכנתא קצרה ממועד השינוי. בהתאם לכך, קבלת סכומי כסף גדולים הצפויים בעתיד, כמתנה או כחתונה, הם גם שיקול שצריך להיכלל בבחירת תקופת המשכנתא. סכומי כסף שכאלה גוררים עמלות פירעון מוגדלות עבור מי שרוצה לשלם חלק גדול יותר מן ההלוואה באמצעותם.

טעות שלישית: בחירה בריבית שאינה כדאית מבחינה כלכלית

רבים אוחזים בדעות והעדפות על סוגי ריביות שונות, אך למעשה הבחירה בריבית צריכה להיעשות בהתאם לרוח הזמן ולנוף הכלכלי שבמדינה. הנושא פשוט בבסיסו, כאשר ריבית משתנה עדיפה כאשר מדד הריבית צפוי לרדת ואילו ריבית קבועה עדיפה כאשר מדד הריבית צפוי לעלות. ההיבט המסובך יותר הוא קריאת הנוף הכלכלי וייצור תחזית נכונה עבור המדד. התייעצות עם מומחה בתחום תבטיח את קבלת ההחלטה הנכונה ביותר שתעזור לשמור על ריבית המשכנתא נמוכה ככל האפשר.

טעות רביעית: זלזול בביטוח המשכנתא

המשכנתא כרוכה בסכומי כסף גבוהים מאוד ולכן הבנקים דורשים שיעבוד של נכס לטובת הבנק למשכנתאות וערבים נוספים על המשכנתא. בתרחישי קיצון לא צפויים, דרישות הבנק עשויות להפוך לבעיות מהותיות עבור הלווה ועבור קרוביו. ביטוח המשכנתא עוזר להבטיח מניעה מסיבוכים שכאלה באמצעות שני סוגי ביטוח:

  1. ביטוח חיים למשכנתא: סוג ביטוח המבטיח את החזר המשכנתא במקרה של פטירה וכך מונע את העברת החוב לקרובים ולערבים.
  2. ביטוח נכס למשכנתא: סוג ביטוח המבטיח תשלומי פיצוי במקרה של נזק לנכס הנרכש באמצעות המשכנתא וכך מונע אובדן ערך והגדלת חובות.

ביטוחי משכנתאות ניתנים על ידי הבנקים, אך מחיריהם גבוהים ועדיף לפנות לחברת ביטוח למטרות אלה. מומלץ לקיים משא ומתן עם חברות הביטוח תוך קבלת הצעות ממספר חברות במקביל כדי להבטיח את עלות הביטוח המשתלמת ביותר.

טעות חמישית: אדישות לשינויי השוק וההשפעות על המשכנתא

המשכנתא והריבית שלה הם אלמנטים כלכליים חיים ומשתנים שיש לתת להם תשומת לב כדי לשמור על קבלת החלטות נכונה. רבים טועים לחשוב שהשינויים במשכנתאות שלהם היא גזירה שאינם יכולים לשנות וכך מעדיפים לטמון את ראשם בחול, אך למעשה, ערנות לשינויים עשויה למנוע הצטברות חובות ותשלומים גבוהים. הלווה יכול לבצע שינוי במסלול המשכנתא, בחישוב הריבית ובתקופת ההלוואה וכך להתאים אותם לרוח הכלכלית ולמזער את תשלומי ההחזר.

החלטות נכונות חוסכות כסף

נושא המשכנתאות הוא רחב ומלא משתנים שקבלת ההחלטות לגביהם תשפיע רבות על יתרת החוב ועל תשלומי ההחזר. מי שרוצה לפעול בחכמה ולחסוך כסף יקר צריך להתחשב בשלל האפשרויות העומדות בפניו ולבצע את ההחלטות שימזערו את הסיכונים ושיטיבו איתו מבחינה כלכלית ככל האפשר. הימנעות מן הטעויות הנפוצות בלקיחת המשכנתא עשויה להתבטא בחסכון של סכומים גבוהים ולהוביל לרווחה כלכלית הכוללת שלווה וביטחון.